Automatická kontrola přítomnosti certifikačního štítku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je navrhnúť zlepšenie kvality v oblasti automatizovanej kontroly prítomnosti/neprítomnosti štítku certifikácie pre autosedačky určené na čínsky trh, so zavedením kontroly kvality štítku a kontroly správnej pozície nalepenia na definovanom mieste sedačky. Kľúčovým prínosom práce je poskytnúť opatrenie pomocou Poka-Yoke kontroly automatizovaním procesu v spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
This thesis proposes a quality improvement in the field of automated control of the presence/absence of the certification label for car seats meant for the Chinese market, by introducing quality inspection of the label and inspection of the correct affixietion position at a predetermined seat position. The main benefit of the work is to provide a measure using Poka-Yoke control by automating the process at Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Description
Citation
ČAMBÁL, R. Automatická kontrola přítomnosti certifikačního štítku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy. Student odpověděl na otázky oponenta. Komise měla dotazy: Co vše šlo nastavit na kameře? Jak veliký byl původní obrázek pořízený kamerou? 3x větší Jak se zjistí jestli má na dané sedačce štítek být? To řídí nadřazený systém. Byla kontrolována i kvalita QR kódu? Nebylo požadavkem práce. K čemu slouží pracoviště? Kontrola chyby lidského faktoru. Délka kontroly přítomnosti štítku? Přibližně 10 sekund. Proběhl test kvality pracoviště. Ano proběhl na vzorku 50ti sedadel.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO