Kibbleovy váhy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se skládá ze tří částí. V první části je vysvětlena reforma mezinárodní soustavy jednotek SI, která proběhla v roce 2018 na 26. Generální konferenci o vahách a mírách (CGPM). V druhé části je vysvětlen pojem Kibbleových vah a představeny některé z realizovaných projektů. Ve třetí části práce proběhla realizace prototypu Kibbleových vah, vyhodnocení naměřených dat a návrh budoucích úprav prototypu.
The bachelor thesis consists of three sections. The first section explains the revision of the international system of units (SI), which took place in 2018 at the 26th General Conference on Weights and Measures (CGPM). The second section explains the concept of Kibble balance and introduces some of the created projects. The third section of the work was the creation of a prototype Kibble balance, evaluation of measured data and design of future modifications of the prototype.
Description
Citation
TOMANEC, J. Kibbleovy váhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student provedl obhajobu bakalářské práce a popsal svoje dosažené výsledky. Byly přečteny posudky a student odpovědel na otázky oponenta: Vadí případné nestejné elektrické parametry použitých cívek, proč? Studentova odpověd je, že by to nemělo být zásadní. Musí být cívka po celou dobu měření v homogenním magnetickém poli, proč? Studentova odpověd je ano. Jaký je měřicí rozsah vašeho řešení Kibbleovy váhy a co ho limituje? Student ukázal graf s rozsahem cca 0,15 až 2,15 mA. Jaké přístroje byly použity pro měření a testování? Student ukázal obrázek a popsal využité přístroje. Jaká je nejistota typu B vámi změřených hodnot hmotnosti? Student pouze uvedl její možné zdroje. Proběhla diskuze a student odpovědel na dotazy komise: Student se snažil obhájit svojí volbu použitého SW. V čem spočívala nekompatibilita měřícího HW? Zkoušeli jste si simulovat vliv magnetického pole? Jak by bylo možné zlepšit odolnost konstrukce vůči okolitým vlivům (vzduch)? Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student zcela nesplnil body zadání 3, 5, 6 v požadovaném rozsahu.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO