Inovace laboratorní úlohy systémové instalace Foxtrot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá systémem Teco Foxtrot a jeho použitím v laboratorní úloze předmětu Projektování silových a datových rozvodů. Je dělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány prvky systému Teco Foxtrot, které budou použity v praktické části. Praktická část se zabývá návrhem a realizací laboratorního návodu.
The bachelor work deals with the Teco Foxtrot system and its use in the laboratory task of the subject Design of power and data distribution. It is divided into two parts. The theoretical part describes the elements of the Teco Foxtrot system, which will be part of the practical part. The practical part deals with the design and implementation of laboratory instructions.
Description
Citation
MACÍČEK, F. Inovace laboratorní úlohy systémové instalace Foxtrot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Inovace laboratorní úlohy systémové instalace Foxtrot. S posudky seznámili komisi vedoucí práce Ing. Janík a oponent Ing. Bátora. Student odpověděl na otázky oponenta. V rozpravě k práci položil dotazy doc. Mastný, student na dotazy reagoval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO