3D tištěná dielektrická rezonátorová anténa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou válcové dielektrické rezonátorové antény pracující na kmitočtové pásmu ISM 5,8GHz. V této práci jsou popsány různé metody buzení antény. V CST Microwave Studio byly navrženy a prozkoumány dva numerické modely válcové dielektrické rezonátorové antény, jeden s koaxiální sondou a druhý se štěrbinovým napajení. Model se štěrbinovým napajení byl poté vyroben technologií 3D tisku a následně byly jeho vlastnosti změřeny a ověřeny simulovanými výsledky.
This bachelor’s thesis deals with the design and fabrication of a cylindrical dielectric resonator antenna operating at the frequency band of ISM 5.8GHz. In this work, various antenna feeding methods are described. In CST microwave studio, two numerical models of the cylindrical dielectric resonator antenna, one with a coaxial probe and the other with aperture coupling were designed and investigated. The model with aperture coupling was then fabricated using 3D printing technology and subsequently, its properties were measured and verified with the simulated results.
Description
Citation
LUNGU, M. 3D tištěná dielektrická rezonátorová anténa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. (člen) Ing. Jan Špůrek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: Otázka oponenta (doc. Láčík): V jaké konkrétní aplikační oblasti by mělo smysl navrženou anténu použít? Studen popisuje aplikace, ve kterých by bylo možné anténu využít. Dr. Techn. Derbek Měřil jste permitivitu pro použitý materiál? Student uvádí, že permitivitu určil nepřímou metodou. Přímo měření materiálu neproběhlo. Je znalost materiálu důěžitá během návrhu dielektrického rezonátoru? Student uvádí že je potřebné znát dielektrickou permitivitu během návrhu. Kde jste tuto hodnotu v první fázi nalezl? Student uvádí, že parametr nalezl v katalogovém listu výrobce materiálu. Ing. Špůrek Uvažoval jste bezeztrátové materiály během simulací v CST? Student uvádí, že během simulací uvažoval ztrátový materiál. Ing. Dřínovský Jsou frekvenční posuny u první verze antén způsobeny pouze 3D tiskem nebo můžou vstupovat i ostatní nepřesnosti? Student uvádí, že vliv ostatních nepřesností mohl mít vliv na parametry antén. Uvažoval jste i vliv nepřesného umístění rezonátoru? Jaký tento vliv může být? Student uvádí, že provedl parametrickou analýzu a základě této analýzy určil, že frekvenční posun byl způsobený především poklesem
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO