Návrh a konstrukce měřicí aparatury pro výzkum blesků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem měřiče elektrostatického pole ve volné krajině. Teoretická část je věnována teorii vzniku elektrostatického pole. V teoretické části jsou také popsány ověřené metody měření. Praktická část semestrální práce je zaměřena na teoretický návrh měřicího přístroje, praktický výběr součástek a zdůvodnění. Součástí práce je blokové schéma zapojení.
The main aim of this semester work is the design of meter of an electrostatic field in the open landscape. The theoretical part focuses on describing the theory of the creation of an electrostatic field and on proven measurement methods. The practical part of the bachelor's work is focused on the design of a measuring instrument, selection of components and justification. The practical part includes a block diagram of wiring.
Description
Citation
KIRSANOV, I. Návrh a konstrukce měřicí aparatury pro výzkum blesků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Holasová (člen) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci. Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: V práci uvádíte, že "Komparační převodník v rámci této semestrální práce není vhodný, neboť se nebude provádět spektrální analýza signálu." Je toto tvrzení pravdivé? Proč jste nezvolil integrovaný AD převodník na MCU? Jedním z úkolů bylo optimalizovat elektroniku pro minimální spotřebu. Ve vaší práci jste řešil pouze režim spánku MCU.Jak jste optimalizoval hardware, případně jak by to šlo provést. Otázky komise: Jak se výsledek práce liší od výsledku práce z minulého roku?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO