Mixážní pult pro audio signály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce na téma „Mixážní pult pro audio signály“ se zabývá návrhem a výrobou mixážního pultu pro směšování několika nezávislých audio signálů. V prvním kroku je navrženo blokové schéma a poté i obvodové schéma. Celková konfigurace mixážního pultu je řešena následovně: Čtyři monofonní vstupy, řešené jako kombinovaný XLR/Jack 6,3 mm vstup, kam je možné připojit mikrofon nebo jiný monofonní zdroj signálu (nikoli oba současně), dva stereofonní vstupy RCA (CINCH). Každý kanál umožňuje pětipásmovou frekvenční korekci, panoramu, regulaci úrovně signálu a detekci úrovně signálu. Výstup je realizován pomocí linkových konektorů (pro připojení do zesilovače), sluchátkového výstupu a sluchátkového zesilovače. Po navržení je mixážní pult vyroben, oživen a následně měřen v laboratoři audio techniky.
Bachelor’s thesis on the topic „Mixing console for audio signals“ deals with the design and production of a mixing console for mixing several independent audio channels. In the first step is designed a block diagram and then a circuit diagram. The overall configuration of the mixing console is: Four mono inputs, designed as a combined XLR/JACK 6,3 mm input, where you can connect a microphone or other mono signal (not both at the same time), two stereo inputs RCA(CINCH). Each channel allows five-band frequency correction, panorama, signal level control and signal level detection. The output is realized per line connectors (for connection to the amplifier), headphone output and headphone amplifier. After design, the mixing console is producted, revived and then measured in an audio laboratory.
Description
Citation
RYŠAVÝ, O. Mixážní pult pro audio signály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (člen) Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Dr. Vágnerová: Při simulaci kmitočtové charakteristiky jste používal rozsah 10 Hz až 30 kHz, proč? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO