Inteligentní nabíječka s identifikací článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce hledá vhodnou metodu jednoznačné identifikace nabíjecích článků, aby mohla dlouhodobě monitorovat jejich kapacitu a eliminovat vadné články. Navrhuje několik takovýchto způsobů, přičemž pro následnou demonstraci je vybrán pouze ten nejvhodnější. Popisuje základní vlastnosti nabíjecích článků a vybírá z nich takový, který by mohl být použit pro demonstraci vybrané metody identifikace článků. Navrhuje inteligentní nabíječku, která demonstruje vybranou metodu identifikace na upravených nabíjecích článcích.
This thesis is looking for a suitable method of unambiguous identification of charging cells, so that it can monitor their capacity in the long term and eliminate defective cells. It proposes several such methods where only the most suitable one is selected for the subsequent demonstration. It describes the basic properties of rechargeable cells and selects the one that could be used to demonstrate the selected method of cell identification. It designs an intelligent battery charger which demonstrates the chosen method of identification on modified charging cells.
Description
Citation
PODANÝ, M. Inteligentní nabíječka s identifikací článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: Dr. Kubíček: Co znamená zjištěná kapacita článku? Student odpovídá. Dr. Fedra: Zkoušel jste se zaměřit na to, jak zlepšit velikost RFID štítků na článcích pro praktické využití? Student popisuje možné alternativy štítků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO