Analogový studiový kompresor s přeladitelným pásmovým filtrem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá návrhom kompresoru dynamiky spojeného s laditeľným pásmovým filtrom. Zhotovené zariadenie má disponovať väčším rozsahom použitia ako štandardný dynamický kompresor a zároveň byť schopné zastúpiť špeciálne kompresory ako napríklad tie slúžiace na odstraňovanie sykaviek. Prezentované riešenie využíva riadené aktívne filtre typu KHN na obmedzenie pásma, ktoré kompresor spracováva alebo na ktoré reaguje. Ovládanie dynamiky je realizované integrovanými napäťovo riadenými zosilňovačmi. Návrh je overený počítačovou simuláciou.
This thesis deals with design of a dynamic range compressor complemented by an adjustable band pass filter. This device features wider usability than a standard dynamic compressor while simultaniously being able to replace specialized ones. Presented solution utilizes voltage controlled filters of KHN topology to limit the bandwidth of either the processed signal or the controling signal and integrated voltage controled amplifiers for adjustment of dynamics. The design requirements are verified by computer simulation.
Description
Citation
LEDVINA, M. Analogový studiový kompresor s přeladitelným pásmovým filtrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (člen) Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. doc. Šotner: Kde musí být umístěny nuly a póly daného filtru 2. řádu? Student správně kreslí rozložení v komplexní rovině. prof. Sigmund: Co značí zkratka THD? A z jakého vztahu se počítá? Student odpovídá správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO