Krátkovlnný přijímač na bázi SDR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá krátkovlnným prijímačom založeným na báze SDR (softvérovo definované rádio). Cieľom je navrhnúť a simulovať analógový predstupeň krátkovlnného prijímača pripojeného do Red Pitaya, ktorý dokáže prijímať vysielanie služby DRM. Návrh využíva mixovanie s duálnou konverziou. Návrh obsahuje systémovú schému a schému navrhovaného zariadenia a realizáciu DPS, ktoré bolo simulované na systémovej úrovni pro určenie dôležitých parametrov (zisk, prenos, citlivosť, SNR, atď.). Následne bola realizovaná doska plošného spoja, ktorá bola osadená, a na ktorej boli vykonané merania. S pomocou Red Pitaya bol implementovaný QPSK demodulátor v Matlabe.
This thesis proposes shortwave radio receiver integrated as part of SDR. The objective is to design, simulate and implement RF front-end. Whole device is going to be stack-able on top of Red Pitaya which is capable of receiving DRM broadcast. Final design choice was to implement dual-conversion mixing as it presents advantages such as good image rejection, selectivity and being able to receive signals ranging from short waves up to very high frequencies. Thesis includes system design (schematics of individual blocks) and its simulations which were used to determine theoretical parameters (gain, sensitivity, SNR etc.). Important parameters were measured on assembled PCB. QPSK demodulator was implemented with Red Pitaya system using Matlab.
Description
Citation
KARETKA, G. Krátkovlnný přijímač na bázi SDR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. (člen) Ing. Jan Špůrek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: Otázka oponenta (prof. Maršálek): Vysvětlete výhody a nevýhody vámi zvolené architektury Student uvádí výhody a nevýhody zvolené architektury. Jaké parametry QPSK/QAM (použitý filtr) byly použity při experimentech v části 3.3.4 ? Student vysvětluje, jaký byl použitý filtr. prof. Prokeš Můžete uvést další využité filtry? Student popisuje filtry v zařízení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO