Antény v pásmu S pro družice cubesat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca je venovaná anténam určeným pre miniaturizované družice typu CubeSat. Cieľom bolo preskúmať vhodné typy antén pracujúce v pásme S pre použitie na družiciach tohto typu, vytvoriť modely týchto antén a simulovať ich v programe ANSYS HFSS spolu s kostrou družice CubeSat pre zistenie jej vplyvu hlavne na vyžarovacie charakteristiky. Jedna z týchto antén bola spolu s kostrou satelitu CubeSat skonštruovaná a jej charakteristiky odmerané v bezodrazovej komore. Okrem toho boli preskúmané rôzne úrovne stabilizácie družíc a ich vplyv na komunikáciu s pozemnou stanicou. Zároveň boli skúmané minimálne potrebné vyžarovacie uhly antén pre oba riešené typy jednoosej stabilizácie pri uvážení komunikácie s pozemnou stanicou nachádzajúcou sa v meste Brno.
This bachelor’s thesis is dedicated to antennas designed for use onboard miniaturized satellites CubeSat. The main goal of the thesis was to examine suitable antennas working in the S-band for use onboard this type of satellites, create their models and simulate them in the software ANSYS HFSS together with the CubeSat frame to find out its impact on the characteristics of antennas. One of these antennas was constructed together with CubeSat frame and measured in the RF anechoic chamber. Besides these, different types of satellite attitude stabilisation were examined, along with their influence on communication with ground station. Minimal half power beamwidths of antennas were analysed for both studied types of single axis stabilisation with consideration of communication with ground station located in the city of Brno.
Description
Citation
BEKEČ, A. Antény v pásmu S pro družice cubesat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje a postupy řešení své bakalářské práce. Otázky: doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D.: Jaký vliv by mohl mít vliv na simulaci detailnější model Cubesatu? Student popisuje vliv modelu na změnu směrové charakteristiky a dalších parametrů. Zkoumal jste vliv prostředí na anténu z hlediska zvolených materiálů? Student uvádí, že tímto tématem se nezabýval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO