Zabezpečení energetického polygonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Téma práce je zaměřeno na zabezpečení energetického polygonu. Hlavním cílem práce je realizace zabezpečené datové komunikace protokolu IEC 60870-5-104 v polygonu přenosové soustavy dle standardu ČSN EN 62351. Dále je obsaženo porovnání zabezpečené a nezabezpečené komunikace, včetně testování vybraných zranitelností. Následně došlo k implementování kontrolních funkcí spojených se zabezpečením polygonu do ovládacího rozhraní.
The topic of the thesis is focused on the energy testbed security. The main objective of the work is the implementation of secure data communication of IEC 60870-5-104 protocol in the transmission system testbed according to the standard ČSN EN 62351. Furthermore, a comparison of secured and unsecured communication is included with testing of selected vulnerabilities. Subsequently, control functions related to testbed security were implemented in the control interface.
Description
Citation
ZATLOUKAL, Z. Zabezpečení energetického polygonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (předseda) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pospíšil (člen) Ing. David Smékal (člen) Mgr. Ing. Pavel Šeda (člen) Ing. Radek Hartman, MBA (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Knihovna mbedtls-2.6.0 podporuje TLSv1.3, proč byla implementována starší verze TLSv1.1? - Student odpověděl dostatečně na otázku. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO