Zátěžový tester

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování za pomocí opensource nástroje Apache JMeter a jeho rozšiřující moduly. Výstupem práce je rozšíření modulu pro provádění záplavových útoků na odepření služeb (denial of service). Úvod práce charakterizuje tento typ útoku a popisuje jejich druhy. Následně je popsána instalace, ověření funkčnosti a nalezení chyb v součástech testeru. Nakonec se práce věnuje rozšíření modulu DDoS a otestování výkonnosti útoků na vytvořených scénářích.
This bachelor thesis deals with the matter of stress testing using open-source tool Apache JMeter and it’s extensions. Main output is the extension of the module which allows to produce DoS (denial of service) attacks. At the beginning of the thesis, there are characteristics for this type of attack, what types of DoS exist with some examples. After that, there’s testing, verification of functionality and finding of errors in extension modules. At the end thesis is dedicated to adding features to DDoS module and testing of capabilities of the attacks on created scenarios.
Description
Citation
LANŽHOTSKÝ, K. Zátěžový tester [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Cíbik (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ph.D. (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky komisie: Utočil ste na verejne dostupný NTP server? Je podľa Vás táto činnosť právne vporiadku? Pripomienky k formálnej úprave práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO