Zátěžové testování služeb pro streamování videa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o zátěžovém testování služeb pro adaptivní streamování multimediálního obsahu. Na úvod práce je uveden teoretický rozbor zátěžového testování a standardů pro adaptivního streamování. Praktická část se věnuje vytvoření scénářů pro zátěžové testování vytvořeného streamovacího serveru. Na závěr jsou zpracovány grafy včetně okomentování výsledku testování.
The bachelor thesis deals with the load testing of services for adaptive streaming of multimedia content. The thesis starts with a theoretical discussion of load testing and standards for adaptive streaming. The practical part deals with the creation of scenarios for load testing the created streaming server. Finally, graphs are prepared including commenting on the testing result.
Description
Citation
KŘÍŽ, P. Zátěžové testování služeb pro streamování videa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aneta Koláčková (člen) Ing. Petr Ilgner (člen) JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Jak by bylo možné automatizovat připravení a konfiguraci vzorového serveru pro adaptivní streamování? Jak lze obecně interpretovat výsledky vámi vytvořených testovacích scénářů? Uveďte příklady možných výsledků a související doporučení. Jaká byla velikost chunku? Co je přidaná hodnota vámi vytvořeného modulu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO