Návrh systému pro nezávazné řešení sporů online

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice návrhu systému pro nezávazná řešení sporů online, zejména pak bude kladen důraz na vyjednávání mezi stranami. V úvodní části je rozebrána právní stránka a vymezení pojmu online řešení sporů (ODR), dále pak analýza již funkčních platforem. V závěru je představena platforma ve formě webové stránky, která byla vytvořena na základě teoretických poznatků a analýzy.
The bachelor’s thesis deals with the design of a system for non-binding online dispute resolution, with a particular emphasis on a negotiation between the parties. In the introductory part, the legal aspect and definition of the concept of online dispute resolution (ODR) is discussed, followed by an analysis of already functional platforms. Finally, a platform in the form of a website is presented, which has been developed on the basis of theoretical knowledge and analysis.
Description
Citation
VÁŇA, V. Návrh systému pro nezávazné řešení sporů online [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Cíbik (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ph.D. (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky komisie: Boli vykonané bezpečnostné testy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO