Analýza protokolu S7 a vytvoření virtualizovaného průmyslového scénáře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Průmyslové sítě jsou častým terčem útoků sloužícím k poškožení výroby a narušení kritické infrastruktury v dnešní době. Ty je nutné zachytit a umět na ně správně reagovat. Právě proto je nutné se zabývat problematikou od samého počátku po konečný prvek. Tím se má na mysli prevence před možnými útoky a předpoklady pro předcházení takovým útokům na komunikaci v síti. Aby bylo možné odhalit potenciální slabiny, je třeba provést analýzy a simulace komunikace. Toho je možné dosáhnout pomocí softwarů k tomu určených. Takto se vytvořily dva programy určené k simulaci průmyslového scénáře a analýza protokolu S7. Data takové komunikace byly analyzovány a následně rozebrány.
Industrial network is frequent target of attacks used to damage production and disrupt today infrasctructure. It is necessary to capture such attacks and be able to react correctly to them. That is the reason, why it is necessary to deal with the problematics from the very beginning to the final element. Meaning of this is a prevention of possible attacks and the prerequisite for preventing such attacks on network communication. In order to detect potential weaknesses, communication analyzes and simulations need to be performed. This can be achieved using sofware designed specificly for such situations. Thus two programs were created to simulate the industrial scenario and analyze the S7 protocol. The data received from this communication were analyzed and subsequently scrutinized.
Description
Citation
SROVNAL, D. Analýza protokolu S7 a vytvoření virtualizovaného průmyslového scénáře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Dzurenda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Pospíšil (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen) JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Proč jste zvolil programovací jazyk C#? Programovací jazyk Python se pro účely běhu na výkonově omezeném jednodeskovém počítači jeví jako více efektivní. Byla zajištěna/řešena modularita, popř. bezpečnost při vývoji simulovaného provozu čistírny odpadních vod? Otázka komise: Vysvětlete nestandardní použití referencí? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a částečně odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO