Analyzátor webové aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje oblasti identifikace technologií webových aplikací. Hlavním cílem této práce je vyvinout softwarový nástroj pro základní analýzu webových aplikací, jehož cílem je identifikace operačního systému, webového serveru a programovacího jazyka webové aplikace. Dalším cílem práce je možnost integrace vyvinutého nástroje do platformy Penterep ve formě rozšiřujícího modulu. V teoretické části je obsažen úvod do problematiky se zaměřením na popis a manuální demonstraci identifikačních metod používaných při analýze webových aplikací. Praktická část prezentuje návrh, implementaci a testování nástroje. Součástí praktické části je i popis experimentálního pracoviště, které bylo vytvořeno s využitím platformy Docker.
This work focuses on the identification of technologies in web applications. The main goal is to develop a software tool for basic analysis of web applications that aims to identify the application's operating system, web server, and programming language. This work further aims to allow the developed tool to be integrated into the Penterep platform as an extension module. The theoretical part of this work is an introduction into the area of web application analysis with emphasis on describing and manually demonstrating the existing identification methods. The practical part presents the design, implementation and testing of the developed tool. This part also includes a description of an experimental environment that was built using the Docker platform.
Description
Citation
VAŠÍČEK, T. Analyzátor webové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aneta Koláčková (člen) Ing. Petr Ilgner (člen) JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta: 1) Byla aplikace vyzkoušena na reálných webových aplikacích? 2) Jak by se analyzátor zachoval v případě, kdy informace o webové aplikaci/serveru by byly podvrženy? Rozezná aplikace např. reverzní proxy (např. Cloudflare)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO