Virtuální realita jako nástroj pro diagnostiku a terapii v medicíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Využití virtuální reality (VR) v hodnocení a při léčbě, či terapii závažných neurodegenerativních nebo neurovývojových onemocnění představuje potencionální alternativu standardních metod a je nyní objektem mnoha studií a výzkumů. Jedním z cílů práce je detailní rešerše a analýza tohoto využití. Dalším cílem je průzkum a analýza možností vývoje VR aplikací. Hlavním cílem je návrh a implementace VR aplikace pro terapii a diagnostiku pacientů s Parkinsonovou chorobou. Jedná se o aplikaci obsahující adaptační prostředí a tři navržené cvičení na základě existujících metod pro diagnostiku a terapii pacientů s PD. Aplikace umožňuje mimo jiné také ukládat data ze cvičení (například data o poloze a rotaci ovladačů atd.). Implementace byla, s důrazem na přizpůsobení pacientům a minimalizaci vzniku VR nemoci, provedena v enginu Unity a v programovacím jazyce C#.
The use of virtual reality (VR) in the diagnosis and treatment of severe neurodegenerative or neurodevelopmental diseases is a potential alternative to standard methods and is now the subject of many studies and research. One of the objectives of the thesis is a detailed research and analysis of this usage. Another objective is to research and analyze the options of developing VR applications. The main objective of the thesis is the design and implementation of VR application for therapy and diagnosis of patients with Parkinson's disease. The application contain an adaptive environment and three designed exercises based on existing methods for diagnosis and therapy of patients with PD. Among other things, the application also allow you to store exercise data (such as position and rotation data of controls etc.). The implementation was done in the Unity engine with C# as a programming language, with an emphasis on patient adaptation and minimizing the development of VR disease.
Description
Citation
KADLEC, J. Virtuální realita jako nástroj pro diagnostiku a terapii v medicíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Benešl (člen) Ing. Ján Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štůsek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: V práci se vyskytuje tvrzení: “Nynější diagnostické VR aplikace na poli neurologických onemocnění dosahují výrazně lepších výsledků než nejpoužívanější testy.” Prosím uveďte příklad. Výhody a nevýhody VR diagnostiky. Mohou vznikat vedlejší problémy z VR. V prostředí VR je možné se soustředit na jednu věc a lépe se soustředit. Je zde vyšší přesnost. Věcná připomínka k tomu, že by v práci mělo být, jestli něco funguje či ne a jestli byl zvolen správný postup. Proč je část kódu česky a jindy anglicky? Vše bylo v angličtině a některé proměnné byly přejmenovány. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO