Inovace cvičení z oblasti zpracování obrazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá inovací cvičení z oblasti zpracování obrazu. Inovace spočívá v připravení návodů jednotlivých cvičení v alternativních programech, ve výuce se nyní používá program Adobe Photoshop CS6 Extended. První kapitola se zabývá barevnými modely, prostory, správou barev a formáty bitmapové grafiky. Ve druhé kapitole jsou představeny alternativní bitmapové editory – Adobe Photoshop CC 2021, GIMP, Affinity Photo, Zoner Photo Studio X, Corel PaintShop Pro 2022. Následně jsou porovnány podle několika kritérií, je zvážena cenová náročnost pro školu i studenta a je proveden výběr programů vhodných pro výuku zpracování obrazu. V dalších kapitolách jsou vypracovány návody jednotlivých cvičení ve vybraných programech a je provedeno zhodnocení vhodnosti těchto programů pro výuku.
The bachelor thesis deals with innovation of lectures in the field of image processing. The innovation consists in the preparation of instructions for individual exercises in alternative programs, Adobe Photoshop CS6 Extended is now used in exercises. The first chapter deals with color models, spaces, color management and bitmap file formats. The second chapter introduces alternative bitmap editors – Adobe Photoshop CC 2021, GIMP, Affinity Photo, Zoner Photo Studio X, Corel PaintShop Pro 2022. Then they are compared according to several criteria, the cost for the school and students is considered and a selection of programs suitable for teaching image processing is made. In the next chapters, instructions for individual exercises are made in selected programs and an evaluation of the suitability of these programs for teaching is performed.
Description
Citation
HONKYŠ, J. Inovace cvičení z oblasti zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kohout (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Bakalářská práce se zabývá možnostmi alternativních programů pro úpravu bitmapové grafiky v rámci cvičení z oblasti zpracování obrazu, avšak samotná cvičení zůstávají prakticky beze změny. Jaké Vás napadají další úlohy pro možná cvičení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO