Inteligentní wattmetr s možností síťové komunikace (Ethernet/WiFi)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je realizácia meracieho prístroja pre meranie striedavých veličín napätia, prúdu a výpočtu spotrebovávaného výkonu. Pre meranie napätia je využitý napäťový delič s jednosmerným offsetom a meranie elektrického prúdu zabezpečuje integrovaný obvod ACS712 s Hallovým senzorom. O reprezentáciu a výpočet elektrického výkonu sa stará jednodoskový počítač Arduino, ku ktorému je pripojený OLED displej. Ďalej toto zariadenie umožňuje komunikáciu so sieťou internetu a prostredníctvom serveru umožňuje jednoduché grafické zobrazenie meraných dát. Vyhotovené meracie zariadenie umožňuje meranie výkonu bežnej eketrickej zásuvky a to až 3680 W.
The goal of the Bachelor Thesis is the implementation of a measuring device for measuring alternating voltage, current and calculating of power consumption. A voltage divider with one-way offset is used for voltage measurement, and the ACS712 integrated circuit with a Hall sensor provides electric current measurement. The Arduino singleboard computer, for which the OLED display is suitable, takes care of the representation and calculation of the electrical power. Furthermore, this device allows communication with the Internet and through the server allows a simple graphical display of measured data. The manufactured measuring device allows measuring power regular outlet up to 3680 W.
Description
Citation
HALUŠKA, D. Inteligentní wattmetr s možností síťové komunikace (Ethernet/WiFi) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Holasová (člen) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Je zapojení tranzistoru jako spínače shodné pro NPN a PNP? Lze je libovolně zaměnit? Jaký je rozdíl mezi tzv. "horním" a "dolním" spínačem (z hlediska zátěže, spínaného napětí, repsektive umístění tranzistoru)? Navržená DPS pracuje se síťovým napětím. Jak se liší izolační a povrchová vzdálenost (anglicky "celarance" a "creepage") a proč se při návrzích uvažuje? Jak je tato problematika uvažována v návrhu v rámci práce? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO