Analýza vlivu síťových technologií na provozní parametry zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na studium síťových technologií a jejich vliv na fyzické parametry směrovače, konkrétně jejich vliv na šířku pásma a využití procesoru. Cílem práce bylo měřit několik síťových technologií v modelové situaci a provést jejich vzájemné porovnání. Toto porovnání bylo také doplněno o pokus s testováním jednotlivých technologií za pomoci simulátoru síťového provozu a posoudit jeli možné použít zvolený simulátor pro zátěžové testování za použití těchto technologií.
This bachelor work is focused on study of networking technologies and their effect on physical performance of router. From all the performance variables, the most important for this work are CPU usage and available bandwidth, also how much can each of the technologies affect these variables. For this purpose simple topology was created and all of the technologies were measured and compared to each others. On top of that there was a simple test, that was put in place to find out, if it is possible to make these performance tests with chosen networking simulator.
Description
Citation
HYNŠT, B. Analýza vlivu síťových technologií na provozní parametry zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dejdar (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázka oponenta: Jak by bylo realizováno meření využití paměti daného zařízení? Bylo by nutné použít jiný nástroj než v případě měření vytíženosti procesoru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO