Hodnocení mechanismů opotřebení vstřikovacího ústrojí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem adhezního opotřebení na kontaktní ploše mezi Common railem a komponentou a vlivy, které ovlivňují vznik tohoto opotřebení. Cílem práce je seznámení se a pochopení fyzikálních principů adhezního opotřebení. Teoretická část práce se zabývá popisem vstřikovacího systému Common rail a následně se věnuje rešerši o samotném adhezním opotřebení. V experimentální části je nejprve provedeno shrnutí z dostupných dat z již provedených zkoušek a poté navazuje analýza mikrostruktury materiálů, které přichází během montáže do kontaktu a hrozí tak vznik adhezního opotřebení.
The thesis describes adhesion wear on a contact area between Common rail and the component and deals with various effects on this kind of wear. The aim of the thesis is to gain information about adhesion wear phenomena and to understands its physical principals. Theoretical part deals with description of Common rail and then it is focused on research of adhesion wear. Experimental part firstly summarizes available data from tests that have been already done and then continues with analysis of microstructure of materials which are in contact during assembling process and the formation of adhesion wear is increased there.
Description
Citation
CAHOVÁ, K. Hodnocení mechanismů opotřebení vstřikovacího ústrojí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Studentka prezentovala svoji závěrečnou práci a odpověděla na otázky oponenta. Dále odpovídala na dotazy členů zkušební komise: 1) Jak byla leptána mikrostruktura materiálu zkoumaných vzorků? - odpovězeno 2) Jak se hodnotily vyhovující kombinace materiálů a jak se následně testovaly? - odpovězeno 3) Proč se odstranila vyhovující niklo-zinková vrstva? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO