Systémy pasivní bezpečnosti vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá detailním popisem prvků pasivní bezpečnosti moderních vozidel a charakterizací vývoje těchto prvků vzhledem k elektromobilitě a autonomním vozidlům. Detailní konstrukční i materiálový popis karoserie vozidla z hlediska pasivní bezpečnosti je společně s popisem zádržných systémů doplněn o nastínění historického vývoje jednotlivých prvků. Závěrečná část práce čtenáři přibližuje aplikace a nutné změny těchto prvků v případě elektromobilů a autonomních vozidel.
This bachelor’s thesis of research nature deals with detailed description of passive safety features in modern cars and with characterization of these features in relation to electric and autonomous cars. Detailed structural and material description of car’s crumple zones and safety cage with description of car’s restraint systems is supplemented with historic background on development of these features. Final part of thesis gives reader an idea of application and necessary changes of these features when used on electric or autonomous cars.
Description
Citation
JELÍNEK, A. Systémy pasivní bezpečnosti vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval zkušební komisi svou závěrečnou práci a zodpověděl otázky oponenta. Následně odpovídal na otázky členů zkušební komise:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO