Plánování letů dle pravidel IFR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce popisuje problematiku plánování letu IFR pomocí rozboru jednotlivých fází letu IFR. Součástí bakalářské práce je představení softwarových nástrojů a aplikací používaných pro samotné naplánování tratě letu IFR, vykonání předletové přípravy a podání letového plánu. Teoretická část bakalářské práce uvádí ukázku postupu naplánováni letu IFR pomocí systému IBS ŘLP. Jedná se o popis jednotlivých kroků při přípravě letu z brněnského letiště LKTB na letiště Václava Havla LKPR.
The bachelor thesis describes the issue of IFR flight planning by analysing the individual phases of an IFR flight. The bachelor thesis includes the introduction of software tools and applications used for the IFR route planning, pre-flight preparation and filling the flight plan. The theoretical part of the bachelor thesis present a demonstration of the IFR flight planning procedure by using the IBS RLP system. It is a description of the individual steps in the preparation of a flight from the Brno airport LKTB to the Vaclav Havel airport LKPR.
Description
Citation
MUDRYCH, A. Plánování letů dle pravidel IFR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Ondřej Beneš (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Benedikt Badánik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval svou práci a zodpověděl otázky oponenta. Musí být podaný letový plán na každý IFR let? Student otázku částečně zodpověděl Kromě VFR a IFR znáte i jiná pravidla? Student odpověděl s dopomocí. Jaké meteorologické pravidla platí pro VFR? Student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO