Koncepční návrh soutěžního modelu s vertikálním startem a přistáním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom súťažného modelu lietadla na medzinárodnú konštruktérsku študentskú súťaž uskutočnenú v roku 2022. Úvod práce je zameraný na analýzu pravidiel súťaže. Rešeršná časť je zameraná na možné konfigurácie lietadiel a následne aj na už existujúce komerčne dostupné modely, ktoré sú rovnakej kategórie ako stanovujú pravidlá súťaže. V praktickej časti práce je spracovaný výber a bližšia charakteristika jednotlivých častí letúnu, spracovaný hmotnostný rozbor a určenie aerodynamického stredu letúnu. Výstupom práce je koncepčný návrh konštrukcie a systémový model.
The bachelor thesis deals with the conceptual design of the competitive model of the aircraft for the international design student competition held in 2022. The introduction of the work focuses on the analysis of the rules of competition. The research section focuses on possible aircraft configurations and existing commercially available models of the same category as the competition rules. The practical part of the work processes the selection and closer characteristics of the individual parts of the aircraft, the mass analysis process and the determination of the aerodynamic centre of the model. The output of the work is a conceptual design and system model.
Description
Citation
MONKOVÁ, P. Koncepční návrh soutěžního modelu s vertikálním startem a přistáním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Jan Navrátil, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen) Ing. František Löffelmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studentka prezentovala svou bakalářskou práci a reagovala na obě otázky oponenta ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO