Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti BKR ČR, s. r. o. za období 2013-2017 včetně. V teoretické části budou uvedeny veškeré teoretické poznatky, vzorce a další nástroje potřebné pro zpracování analýzy. V praktické části bude představena společnost a provede se samotná finanční analýza. Následuje souhrnné zhodnocení finanční situace vybrané společnosti a případné návrhy na její zlepšení.
The subject of this bachelor thesis is financial analysis of the company BKR ČR, s. r. o., For the period 2013-2017 inclusive. In the theoretical part, definitions, formulas and other tools needed for compile analysis will be presented. In the practical part, the company will be presented and the financial analysis will be carried out. Then will summarize the financial situation of the selected company and possible suggestions for its improvement.
Description
Citation
SIVOLOBOVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
nebyly otázky vedoucího ani oponenta otázky: dr. Mihalisko - Návrh snížení zásob o 200 mil. Kč . Je to reálné? Celková obrátkovost, jak bude hodnocena v rámci oboru? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO