Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybraného podniku v letech 2008 až 2017. Pro rozbor finanční situace podniku je využito vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou podrobněji vysvětleny v teoretické části práce. Tyto ukazatele jsou dále použity v praktické části práce. V závěrečné části jsou popsány návrhy na zlepšení současné situace podniku.
The bachelor's thesis is focused on an appraisal of the financial situation selected company in the years 2008 to 2017. For analysis financial situation are used to selected indicators of the financial situation which are explained in more detail in the theoretical part of the thesis. These indicators are further used in the practical part of the thesis. The final part describes suggestions for improving the current situation of the company.
Description
Citation
KUČÍRKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázka doc. Scholleová: Jak by jste charakterizovala hlavní skupinu zaměstnanců? - zodpovězeno Otázka Ing. Hornungová: Proč je v práci uvedena SWOT analýza, která následně není zpracována/začleněna? - částečně zodpovězeno Otázka Ing. Luhan: Z jakých dat byla zpracována kalkulace v návrhové části práce(stravovací zařízení)? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO