Daňová optimalizace u vybraného subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce je zaměřena na daňovou optimalizaci vybraného subjektu. Úvod práce je věnován daňové teorii a úpravě zdanění příjmů právnických osob. Cílem této práce je identifikovat možné metody legální daňové optimalizace v oblasti daně z příjmů a následně pak tyto metody aplikovat na vybraný subjekt, přičemž hlavním přínosem této práce je snížení daňové povinnost vybraného subjektu.
The thesis is focused on tax optimization of the selected subject. Introduction of the thesis is devoted to tax theory and regulation of corporate income taxation. The aim of the thesis is to identify possible methods of legal tax optimization in the area of income tax and then to apply these methods to the selected subject, while the main contribution of this thesis is to reduce the tax liability of the selected subject.
Description
Citation
DUBOVÁ, V. Daňová optimalizace u vybraného subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Hanušová - Zvažovala jste formu úplného operativního leasingu? - odpovězeno doc. Bartoš - Kolik zaměstnanců má firma a kolik z nich má vysokoškolské vzdělání? - odpovězeno doc. Bartoš - Jste si jistá, že zaměstnanci budou chtít raději 1000 Kč na penzijní účet než o tuto částku zvýšit mzdu? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Z jaké hodnoty je stanovena výše daňově optimální hodnoty stravenky? - odpovězeno doc. Mrkývka - Co je největším úskalím v oblasti optimalizace daní? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO