Implementace metodiky řízení projektů PRINCE2 v prostředí softwarového vývoje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá implementáciou metodiky PRINCE2 do prostredia vývojového oddelenia, ktoré vytvára softvérové nástroje pre podporu lokalizačných procesov. Je teda cielená do prostredia vývoja riadeného za pomoci agilných prístupov. Práca približuje oblasť riadenia projektov počas ich životného cyklu a poskytuje prehľad o základných princípoch metodiky PRINCE2 s ohľadom na agilné praktiky. Súčasťou práce je tiež samotná analýza interných procesov spoločnosti, z ktorej vychádza návrh a nastavenie metodiky PRINCE2 pre dané prostredie. V závere práce je navrhnutý akčný plán s odhadom časovej a finančnej náročnosti implementácie a súhrn predpokladateľných prínosov.
This thesis treats implementation of PRINCE 2 methodology into a development department environment, in which software tools for support of localisation processes are developed. The thesis treats management of projects during their life cycle and provides an overview of basic principles of PRINCE2 methodology with regard to agile practice. An analysis of internal processes of a company makes part of the thesis as well. A PRINCE2 methodology proposal and adjustment is made for the specified environment, based on the analysis. The final part of the thesis contains a suggested action plan with time and financial estimate of the implementation and summary of anticipated benefits.
Description
Citation
OSTEROVÁ, A. Implementace metodiky řízení projektů PRINCE2 v prostředí softwarového vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Jordán - Postupuje se Vámi použitými metodami při přípravě a řízení projektů také v praxi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO