Sýpka ve Slaném

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
ANOTACE Zadaním bakalárskej práce bolo overiť možnosť využita pamiatkovo chránenej barokovej sýpky v meste Slaný na Kladensku pre potreby miestnych obyvateľov. Analýzou miesta v kontexte s mestom a širším okolím som dospela k záveru, že sýpku sa oplatí zachovať v jej majestátnej podobe pre ďalšie generácie. S prípadným presahom funkčného využitia starej sýpky za hranice regiónu sa do budúcnosti počíta. Rovnako tak sa ráta s možnosťou prestavby na aktuálne potreby a využitie do budúcnosti. Sýpka tu vždy bola pre miestnych ľudí a dokiaľ bude stáť, bude naďalej dopĺňať nezameniteľný charakter mesta.
ANNOTATION The task of the bachelor's thesis was to verify the possibility of using a listed Baroque granary in the town of Slaný in the Kladno region for the needs of local residents. By analyzing the place in the context of the city and the wider environment, I came to the conclusion that it is worth preserving the granary in its majestic form for future generations. The possible overuse of the functional use of the old granary beyond the borders of the region is expected in the future. It is also considered with the possibility of conversion to current needs and use in the future. The granary has always been here for the local people and as long as it stands, it will continue to complement the unmistakable character of the city.
Description
Citation
PÁNIKOVÁ, N. Sýpka ve Slaném [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Jiří Gulbis (předseda) Ing. arch. Jan Studený (člen) Mgr. Petr Czajkowski (člen) Ing. Jiří Strnad, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)
Date of acceptance
Defence
OT. kotvení CLT panelů? nedotažené rušící se aktivity? - mobilní příčky, průhledné (skleněné) protipožární zabezpečení? - únik pomocí ramp, handicap ze 3NP obtížně • + práce s prostorem, kontinualita, nový život, experiment • provozovatel? - město či soukromý, dotováno uživateli (nedostačující) • přístavba ramp příliš monumentální? omezení sousedních pozemků? • kavárna by měla větší potenciál v přízemí • vyztužení odebrané vertikální konstrukce? - příčkami (spíše horizontální nosník jako rampy, horizontální příhradová konstrukce) • možnost výtahu v exteriéru? • absence žádoucího vstupu i ze severního veřejného prostranství • materiál ochozu? - lepené panely, kontrast historického s moderním
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO