Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cieľom práce je vytvorenie udržateľného bývania na zanedbanej parcele bývalého futbalového ihriska na Červenom kopci v Štýřiciach v Brne. Hlavné kvality územia, les, stromy, húština, sa pomaly ale isto prerývajú striktne rozloženými domami a zasahujú do života obyvateľov. Ak chcú môžu sa ukryť vo svojom vlastnom centre, ak chcú môžu ísť a spoznávať divočinu, ak chcú môžu zistiť, čo práve robia susedia.
The aim of the work is to create sustainable housing on the neglected plot of the former football field on Červený kopec in Styria in Brno. The main qualities of the territory, forest, trees, thicket, are slowly, but surely breaking through strictly distributed houses and affecting lives of the inhabitants. If they want they can hide in their own center, if they want they can go and explore the wilderness, if they want they can find out what the neighbors are doing right now.
Description
Citation
VASKOVÁ, D. Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Mg.A. Markéta Zdebská (předseda) Mgr. Ing. Jan Malý Blažek (člen) Ing. arch. Martin Pavlun (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) MArch Ing.arch. Ing. Jiří Vítek (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila projekt. Byly přečteny posudky a studentka zareagovala na dotazy oponenta. V odborné debatě o projektu byly diskutovány aspekty návrhu: potenciální stavebník záměru; co pro studentku znamená permakultura. Všichni členové komise postupně vyjádřili kladné hodnocení projektu i jeho prezentace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO