Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh obytného komplexu na Červenom kopci ukazuje možnosti moderného bývania. Preferencia ekologických spôsobov dopravy, život v komunite v blízkosti prírody či dopravná dostupnosť sú niektoré z hlavných elementov návrhu. Návrhu dominuje základné členenie na štyri hlavné plochy. Je tu plocha mestská a zelená, ktorých pomer sa podľa charakteru miesta mení. Niekde prevažuje zeleň, inde mestská spevnená plocha. A potom sú tu plochy komunitnej záhrady a verejného parku, ktoré jasne definujú vzťah súkromných a verejných priestorov.
The project of a housing complex on Červený kopec shows the possible ways of modern living. Preference of ecological forms of transport, life in a community near the nature or transport accessibility are some of the main elements of this project. The main division of surfaces dominates the urbanistic aspect of the project. There is the urban and green surface, whose proportion changes based on the character of the place. Somewhere the greenery is dominant, elsewhere it is the urban surface. Then there are surfaces of the community garden and a public park, which clearly defines the relationship between the private and the public spaces.
Description
Citation
POKRIVČÁK, M. Udržitelné bydlení a hraně individuálního a kolektivního prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Mg.A. Markéta Zdebská (předseda) Mgr. Ing. Jan Malý Blažek (člen) Ing. arch. Martin Pavlun (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) MArch Ing.arch. Ing. Jiří Vítek (člen)
Date of acceptance
Defence
Student představil projekt. Byly přečteny posudky. Student představil prezentaci s reakcí na oponentovy dotazy. V odborné debatě o projektu byly diskutovány aspekty návrhu: navázání na okolní zástavbu; ztráta hlubší filosofie nebo přesahu návrhu; komunitní aspekt návrhu; architektonický koncept; velikost bytů; úroveň prezentace a srozumitelnost. Student se aktivně účastnil debaty a reagoval na podněty.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO