Dům na Obilním trhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Obilný trh je v obraze mesta Brna neprehliadnuteľným verejným priestorom. Jeho južná časť však doposial nebola dokončená a ukrýva v sebe obrovský potenciál pre rozvoj mesta respektíve jeho verejných inštitúcií. Forma verejnej správy a jej úradov čelí dlhodobej kritike. Príkladov moderných, otvorených, flexibilných a udržatelných verejných budov je minimum. Spoločenský diskurz po nich stále silnejšie volá a architekti naň musia mať pripravenú odpoveď.
The Obilný trh is an unmissable public space in the image of the city of Brno. However, its southern part has not yet been completed and hides a huge potential for the development of the city and its public institutions. The form of public administration and its offices are facing long-term criticism. There are minimal examples of modern, open, flexible and sustainable public buildings. Social discourse is calling for them more and more, and architects must have an answer ready for them.
Description
Citation
HOLBOVÁ, N. Dům na Obilním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (předseda) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Tomáš Págo (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radek Toman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
- Studentka odprezentovala svou bakalářskou práci - Byly přečteny posudky vedoucího práce, oponenta a studentka na ně reaguje - Proběhla diskuze na téma: řešení architektonické formy, dispoziční řešení, komunikace s okolím - Práce byla úspěšně obhájena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO