MĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh městského domu v lokalitě Staré Brno. Práce navazuje na předcházející urbanistickou studii, která řešila otázku budoucnosti zadané lokality. Návrh objektu reflektuje soudobé požadavky na rodinné bydlení, bydlení pro singles a cohousingovou formu bydlení. Zároveň se poloveřejnými a veřejnými prostory otevírá i veřejnosti a navazuje na okolní plochy různého charakteru. Vytváří nový kulturní bod lokality na uličním nároží a vnitřní část nově navrženého monobloku je ponechána veřejné zeleni. V návaznosti na tento fakt, je pak zvolena netradiční forma domovní komunikace, venkovní pavlačová chodba, která se otevírá do zeleného vnitrobloku. Výsledkem návrhu je na jedné straně moderní městský dům s funkčním parterem a na straně druhé bytový dům s pobytovými pavlačemi.
The subject of the bachelor‘s thesis is the design of a town house in the locality of Old Brno. The work builds on a previous urban study, which addressed the issue of the future of the assigned locality. The design of the building reflects the current requirements for family living, housing for singles and a co-housing form of housing. At the same time, it opens up to the public with semi-public and public spaces and connects to surrounding areas of various kinds. It creates a new cultural point of the locality on the street corner and the inner part of the newly designed monoblock is left to the public greenery. Following this fact, a non-traditional form of house communication is chosen, the outdoor gallery corridor, which opens into a green courtyard. The result of the design is, on the one hand, a modern town house with a functional ground floor and, on the other hand, an apartment building with residential balconies.
Description
Citation
ADAMCOVÁ, K. MĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (předseda) Ing. arch. Ing. Rudolf Müller (člen) Ing.arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Ing. Jan Vrbka (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2022-05-17
Defence
první 3 studentky představily na úvod společné zadání studentka představila lokalitu a principy kompaktního města, následně aplikaci na konk. návrh a území představila formu domu a práci s fasádou, následně koncepci vnitrobloku a nakonec vysvětlila konstrukční a provozní řešení vysvětlila koncepci práce s dešť. a šedými vodami dotazy komise – oslunění (školka), materialita, koncepce zahrádek, přístupový režim vnitrobloků (z parku), ujasnění provozu, sanitky, hasiči, přístup zeleného dvora, návaznost na okolní uliční síť (kočárky, školka) – studentka vysvětlila, zodpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO