MĚSTSKÝ DŮM V MODERNITĚ, BRNO JULIÁNOV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Příkladové řešení revitalizace panelového domu a soudobý zásah do modernistické struktury „moderním pohledem na koncept panelového domu“. S ukázkou transformace souvisejícího veřejného prostoru.
An exemplary solution for the revitalization of a prefabricated house and a contemporary intervention in the modernist structure with a „modern view of the concept of a prefabricated house“. With a demonstration of the transformation of the related public space.
Description
Citation
MAREČEK, Š. MĚSTSKÝ DŮM V MODERNITĚ, BRNO JULIÁNOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Adam Zezula (člen) Ing. Jiří Železný (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
student stručně představil lokalitu a její prostorové a funkční souvislosti, stejně jako problematiku sídliště a panelových domů koncept urbanistického řešení a své intervence do stávající struktury a způsob rehabilitace veřejných prostorů koncepci revitalizace domů dané soustavy představil koncepci novostavby – koncept, hmotové členění, program a dispoziční řešení po přečtení posudků student reagoval na dotazy oponenta a na dotazy komise – práce s referencemi jako prostředek, výpočet (koncepce) parkování, předsazené konstrukce (osvětlení) – zvětšení okenních otvorů v panelech, nevhodnost přístavby výtahových šachet, zázemí restaurace, uložení trapéz. plechů
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO