Demokratická architektura – Kamenný vrch

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je dodať nový rozmer oblasti Kamenný vrch, kde má v súčasnosti veľkú prevahu obytná funkcia. Urbanistický návrh definuje centrum daného miesta, čím reaguje na chýbajúci jednotný verejný priestor pre obyvateľov. Navrhovaný polyfunkčný objekt sa nachádza na juhovýchode vymedzeného územia a pozostáva z bytových jednotiek na vyšších podlažiach, vertikálnej farmy a trhu. Systém vertikálnej farmy a tržnica prináša do oblasti nové pracovné príležitosti a je zaujímavou turistickou atrakciou. Na funkčnú náplň a tvar objektu vplýva primárne hluková zátaž z okolitých ciest a orientácia ku svetovým stranám.
The bachelor thesis intends to add a new perspective to the area of Kamenný vrch, which is currently dominated by a residential function. The urban design defines the center of the site, thus responding to the lack of a unified public space for the inhabitants. The designed mixed-use building is located in the southeast of the area and includes residential units on the upper floors, a vertical farm, and a market. The vertical farm and market bring new work opportunities to the area and are an interesting tourist attraction. The functions and form of the building are primarily influenced by the noise pollution from the surrounding roads and the orientation to the cardinal points.
Description
Citation
GALUSKOVÁ, H. Demokratická architektura – Kamenný vrch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Nicol Galeová (člen)
Date of acceptance
Defence
- studentka prezentuje práci - studentka reagovala na připomínku oponenta slovně i prezentací grafiky - dotazy komise: Dotaz na situování domu - volbou losování. Příklon k oponentovým připomínkám k provozu, připomínka k ekonomice projektu. Dotaz na hospodaření s dešťovou vodou a kompostem - studentka zařadila k využití v rámci projektu. Dotaz na využití tržnice mimo provozní dobu - připomínka.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO