Demokratická architektura – Kamenný vrch

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá oživením oblasti Brno Kamenný vrch architekturou parazitující na volných štítech panelových domů. První část práce obsahuje analýzy území a závěry z nich získané. Na teorii navazuje koncept projektu, kterým je návrh kulturního domu. Podrobnosti jsou rozebrány v urbanistickém a architektonickém řešení. Stavebně konstrukční část objasňuje návrh popisem konstrukce a stavebních detailů.
The bachelor's thesis deals with the revitalization of the Brno Kamenný vrch area with architecture parasitizing on the open gables of prefabricated houses. The first part of the thesis contains analyzes of the territory and conclusions obtained from them. The theory is followed by the concept of the project, which is the design of a cultural house. Details are discussed in the urban and architectural design. The construction part clarifies the design by describing the construction and construction details.
Description
Citation
BITTNEROVÁ, M. Demokratická architektura – Kamenný vrch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Nicol Galeová (člen)
Date of acceptance
Defence
- studentka prezentovala - reagovala na dotaz oponenta - komise se dotázala na připomínku oponenta k hyg. zázemí, studentka vysvětlila - předseda komise otevřel rozpravu. Dotaz na komunikační prostory - studentka vysvětlila návaznost na provoz. Dotaz na funkci sálu/ZUŠ a jejich kapacitu. Dotaz n anosnou konstrukci a dimenzi - zodpověděla rozměry. Dotaz na kapcitu objektu - zodpověděla. Dotaz na volbu kompozice objektu a jeho možné doplnění - ke zvážení. Dotaz na skladbu pláště budovy - studentka vysvětlila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO