Anenská brána

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce předkládá architektonickou studii polyfunkčního domu v Brně.
The bachelor's thesis presents an architectural study of a multifunctional building in Brno.
Description
Citation
VALÍČEK, V. Anenská brána [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Adam Zezula (člen) Ing. Jiří Železný (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
student v úvodu přiblížil analýzu arch. jazyka v lokalitě (jejím blízkém okolí), urbanistický kontext, potenciálního (hypotetického) klienta na vizualizacích výraz a hmotové utváření, materialitu, vnitroblok půdorysy – dispoziční řešení, řezy, pohledy – představeno konstrukční řešení na schématech a referencích stručně představil systém zacházení s vodou, parkování, zakladač po přečtení posudků student zodpověděl dotaz oponentky a následně dotazy členů komise – důvod, smysl a aplikace „analýzy“ okolních architekton. prvků, rozpor v užití corten. plechu (v okolí není), oslunění bytů do Pekařské
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO