Anenská brána

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem studie polyfunkčního městského domu. Cílem je dotvoření nároží ulic Pekařské a Anenské v centru Brna. Z větší části bytový dům je doplněn o administrativní a komerční prostory společně s návrhem podzemních garáží. Soubor budov zároveň vytváří nové veřejné prostranství.
The bachelor's thesis is about the design study of a multifunctional town house. The goal is to complete the corner of Pekařská and Anenská streets in the center of Brno. Predominantly the apartment building is complemented by administrative and commercial function together with the design of underground garages. The set of buildings also creates a new public space.
Description
Citation
ŠLOSAR, V. Anenská brána [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Adam Zezula (člen) Ing. Jiří Železný (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
student na situaci a prostor. koncepčních schématech představil základní ideu návrhu, dále na schématu navrženou náplň objektu a na situaci a 3D zobrazení osazení domu na terén půdorysy jednotl. pater – dispozice, řez – konstrukce objektu, založení pohledy – výraz objektu, fasády, na závěr vizualizace demonstrující podobu parteru a domu v kontextu okolí, materialitu, bilance objektu po přečtení posudků student reagoval na dotazy oponenta a na dotazy členů komise (provedení a materialita fasády – funkce kovové fasády, využití parteru, hmotové řešení vs. průhled na symbolickou dominantu – Petrov)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO