Communitas x Immunitas / Dům pro mou komunitu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem této práce je revitalizace a návrh přestavby kaple sv. Alžběty a přilehlého domu číslo 13 na Rybím trhu v Opavě. Návrh poskytne zajištění požadavků farního komunitního centra Římskokatolické farnosti Opava při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.
The main subject of this project is a revitalisation and proposal of a reconstruction of Saint Elizabeth chapel and adjacent building N.13 in Opava situated on Rybí Trh. The proposal provides the blueprint to cover the requirements of the parochial community center of Romancatholic parish in Opava near the Nanebevzetí Panny marie concatedhral.
Description
Citation
STROHNEROVÁ, T. Communitas x Immunitas / Dům pro mou komunitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Adam Zezula (člen) Ing. Jiří Železný (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
studentky ve společné úvodní prezentaci představily širší téma farních komunitních center a popsaly úvodní výzkum pomocí ankety – fungování, využití… následně přiblížily lokalitu a její specifika a požadavky farnosti (stavební program) studentka představila hlavní cíle a principy návrhu, následně provozní a dispoziční řešení, formu a konstrukční řešení u novostavby (sálu) a poté u adaptace stávajících budov po přečtení posudků studentka reagovala na dotazy/výtky oponenta a členů komise – reakce návrhu na teoretické pozadí (komunita, kniha Počátek a osud komunit), tvar – sémantická výpověď, absence oblouku, prostory pro rodiče s dětmi, plochá střecha, horolezecká stěna, šatna, provedení výtahu, materiál oken sálu, málo řešený detail
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO