Městský dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hodnotou riešeného územia je kľudná a komorná vnútrobloková pozícia so zeleňou. Väzba na štruktúru mesta a súčasne intimita chráneného prostredia, ktorá vytvára pocit bezpečia. Návrh sa snaží vytvoriť optimálne podmienky pre zachovanie aktívneho života a dáva možnosť sociálneho kontaktu.
The value of the solved area is a quiet and intimate indoor block with greenery. The connection to the structure of the city and at the same time the intimacy of the protected environment, which creates a sense of security. The proposal seeks to create optimal conditions for maintaining an active life and gives the possibility of social contact.
Description
Citation
ZÁBAVÍKOVÁ, A. Městský dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka obeznamuje komisi se zadáním své práce. Prezentuje postupně koncept a funkci objektů, parkování, hlavní vstupy do objektů, dispoziční řešení, konstrukční řešení, interiérové řešení a identitu návrhu. Následuje přečtení posudků od vedoucího práce a oponenta. Studentka přesvědčivě reaguje na otázky od oponenta. Reakce komise: řešení hygienického zázemí pro ZTP, blokové řešení území v návaznosti na obhajovaný projekt, vytvoření nároží, hromadná doprava v lokalitě, parkování a zásobování, řešení samostatného zázemí a parteru pro objekt DPS, řešení zelené fasády, s tím spojené zavlažování zelené fasády a střechy. Studentka reaguje na otázky a reakce komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO