Městský dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt duchovního centra pro brněnské pravoslavné věřící, kde se mohou nejen rozprávět s Bohem, ale I mezi sebou. Nové prostory nejen pro jejich tradiční velké oslavy během hlavních svátků, ale i pro prosté modlitby. Taky se zde najde místo pro přednášky a koncerty přístupné všem lidem. Centrum I chrám v sobě nese určitou míru náboženské symboliky, jenž dodá místu určitou míru duchovna.
A project of a spiritual center for Brno Orthodox believers, where they can not only talk to God, but also to each other. New spaces not only for their traditional big celebrations during the main holidays, but also for simple prayers. There is also a place for lectures and concerts accessible to all people. Center I the temple contains a certain degree of religious symbolism, which gives the place a certain degree of spirituality.
Description
Citation
RYBNÍČEK, M. Městský dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Student prezentuje své zadání bakalářské práce. Seznamuje komisi se svým konceptem návrhu, prezentuje význam návrhu na modelu, hovoří o dispozičním a funkčním řešení objektů. Následuje přečtení posudků vedoucího práce a oponenta. Student reaguje na otázky oponenta: dominantní prvek kupole, respektování hranic zadaného pozemku. Vysvětluje filozofii kupole na modelu. Reakce komise: hygienické zázemí pro ZTP, řešení umývárny, řešení situace, blízkost sběrného střediska odpadu a orientace vstupu. Hygienické zázemí situované jen v jednom objektu, zeleň v zadané lokalitě. Student reaguje na otázky a reakce komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO