Městský dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Dům definuje jeho urbánní kontext, ve kterém se nachází. Reaguje na jemu blízké objekty. Navrhovaný polyfunkční dům komunikuje s protějším průčelím Kostela svatého Leopolda a dodává celému prostoru harmonii a řád, který nyní prostor postrádá. Pomyslně spolu vytváří dominantní průjezd centru města, pylony městské brány. Ve svém přízemním parteru se objekt otevírá komunikaci s uličním prostorem a díky sklu stírá hranice svého interiéru s exteriérem.
The house is defined by its urban context in which it is located. It reacts to objects which are close to him. The proposed multifunctional house communicates with the opposite facade of the Church of St. Leopold and adds the harmony and the order to the whole space, which is now lacking. Together it should imaginarily create the dominant transit in to the city centre - the pylons of the city gate. On its ground floor, the building opens up the communication with the street space and, thanks to the glass, blurs the boundaries of its interior and the exterior.
Description
Citation
KVÁŠOVÁ, L. Městský dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-05-17
Defence
Studentka prezentuje svoji práci. Obeznamuje komisi se zadáním. Po prezentaci nasleduje přečtení hodnocení vedoucího práce a oponenta. Studentka reaguje na otázky oponenta, prezentuje na modelu. Reakce komise: zakládání objektu v souvislosti s okolními objekty, větrání, problematika dopravy a parkování v zadané lokalitě, počet výtahů a bezbariérová jednotka bydlení, prostor pro odstavení automobilu při vstupu do podzemního parkování, kočárkárna, kavárna v přízemí a možnost využití tvorby nároží.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO