Experiments with Forming Coated Sheets with Plasma-Chemical Pretreatment of the Surface

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-06-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Scientific Research Publishing Limited
Altmetrics
Abstract
The article used new experimental equipment for effective testing of adhesion coatings on the sheets. Testing was performed in jig by bending roller with selected radius. In the context of experiments a multi-jet system was used. The aim of my previous publications and even this article is to achieve that by using of multi-jet plasma system, samples were achieved that will not be damaged coating after the bending. Specific coats on the sheets have been optimized composition of the plasma so that its result was the maximum adhesion of the coating to the steel base of samples. Results of experiments are presented in article. The article focuses on the tensile test and the result of the tensile test. All important values of tensile tests are published in this article.
Článek se zabývá použitím zkušebního zařízení vyvinutého na Ústavu strojírenské technologie VUT v Brně za účelem efektivního testování přilnavosti povlaků na plechu. Testování bylo prováděno v přípravku ohybem pomocí kladiček s vybranými poloměry. V rámci experimentů je použitý multitryskový plazmový systém. Výsledkem aplikace použitého multitryskového systému na zkušební vzorky s nátěrem při optimálních nastavených parametrech plazmatu proudícího z devatenácti trysek, jsou funkční vzorky s nepoškozeným povlakem po ohybu. Pro konkrétní nátěry na plech bylo optimalizováno složení plazmatu tak, aby výsledkem byla maximální přilnavost nátěru k ocelovému základu vzorků. Experimenty byly provedeny na zařízení v Ústavu strojírenské technologie VUT v Brně a taktéž v kooperaci s MU Brno. Výsledky nové technologie jsou zdokumentovány v článku.
Description
Citation
Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology. 2016, vol. 6, issue 3, p. 118-124.
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=67901
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO