Polyurethane adhesives in flat roofs

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-12-22
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
It is necessary to stabilize individual layers of flat roofs, mainly because of wind suction. Apart from anchoring and surcharge, these layers can be secured by bonding. At present gluing is an indispensable and widely used stabilization method. On our market we can found many types of adhesives, most widely used are based on polyurethane. This paper focuses on problematic about stabilization thermal insulation from expanded polystyrene to vapor barrier from bitumen. One of the main issues is to calculate the exact amount of adhesive, which is required to guarantee the resistance against wind suction. In this problematic we can not find help neither in technical data sheets provided by the manufactures. Some of these data sheets contain at least information about amount of adhesive depending on location in roof plane and building height, but they do not specify the strength of such connection. It was therefore resorted to select several representatives polyurethane adhesives and their subsequent testing on specimens simulating the flat roof segment. The paper described the test methodology and results for two types of polyurethane adhesives.
Je to nezbytné ke stabilizaci jednotlivých vrstev plochých střech, zejména kvůli větru sání. Kotvení a příplatek tyto vrstvy lze uchytit pomocí lepení. V současné lepení je nezbytná a široce používané metody stabilizace. Na našem trhu můžeme najít mnoho typů lepidel, nejvíce používané jsou na bázi polyuretanu. Tento dokument se zaměřuje na problematické o stabilizaci tepelné izolace z expandovaného polystyrenu parozábrana z asfaltu. Jedním z hlavních problémů je pro výpočet přesné množství lepidla, který je nutný k zajištění odolnosti proti nasátí větrem. V této problematické můžeme nelze najít pomoc ani v technických listech výrobců. Některé z těchto listů obsahuje alespoň informace o množství lepidla v závislosti na umístění v rovině střechy a stavební výšku, ale nemají specifikovat sílu těchto připojení. Proto bylo přistoupeno k výběru několik zástupců polyuretanových lepidel a jejich následné testování vzorků simulace segmentu plochá střecha. Papír popsal metodologie testování a výsledky pro dva typy polyuretanových lepidel.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO