Vapour-tight layer and its effect on surface temperatures of curtain walling

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-12-22
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
The primary function of a vapour-tight layer is to reduce or prevent the spread of humidity from the interior to other layers of the surrounding structures. This would otherwise result in condensation of (water) vapour due to a drop in temperature. In some cases, the behaviour of real structures differs from the structure modelled using a computational programme. This paper deals with the factors that can affect the features of a structure, specifically the internal and external surface temperature of curtain walling. The heat reflection effect of a vapour-tight layer was investigated on a model panel of curtain walling. An inadequate surface temperature can have a negative impact in that it promotes a biotic attack. This results in surface degradation which affects the continuous layers in the adjacent structures.
Hlavní funkcí parotěsné vrstvy je snížit či zabránit šíření vlhkosti z interiéru do dalších vrstev okolních konstrukcí, kde by v důsledku poklesu teploty došlo ke kondenzaci vodní páry. Chování skutečné konstrukce se v určitých případech odlišuje od konstrukce modelované ve výpočtovém programu. Článek pojednává o faktorech, které můžou ovlivnit vlastnosti konstrukce, konkrétně se jedná o vnitřní a vnější povrchovou teplotu lehkého obvodového pláště. Na vytvořeném modelu lehkého obvodového pláště byl zkoumán vliv reflexního účinku parotěsné vrstvy. Nedostatečná povrchová teplota negativně ovlivňuje vznik biotického napadení na povrchu konstrukcí. Následkem je degradace povrchu, která negativně ovlivňuje navazující vrstvy v přilehlých konstrukcích.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO