Electronics Industry: R&D investments as Possible Factors of Firms Competitiveness

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-05-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
This paper aims at the impact of R&D investments on economic stability in the Czech enterprises. The authors study relationships between R&D investments and financial indicators and ratios for period 2007 – 2014. The empirical analysis is based on a sample of 103 Czech electronic industries innovative enterprises with R&D investments during the period 2007 – 2013. The paper deals with the hypothesis that R&D investments are utilized to increase economic efficiency. The second hypothesis is represented by an idea that enterprises invest systematically to be able to cope better with the effects of depressions. Financial indicators are analyzed and presented with the aim to verify these hypotheses.
Tento dokument se zaměřuje na dopady R&D investic na ekonomickou stabilitu v českých podnicích. Autoři studovali vztahy mezi VaV investicemi a finančních ukazatelů a poměry pro období 2007-2014. Empirická analýza je založena na vzorku 103 českých inovativních podniků působících v elektronickém průmyslu v období 2007 – 2013. Clánek se zabývá hypotézu, že R&D investice jsou využívány ke zvýšení ekonomické efektivity. Druhá hypotéza předpokládá, že podniky investující systematicky do VaV se mohli lépe vyrovnat s důsledky deprese. Finanční ukazatele jsou analyzovány a prezentovány s cílem ověřit tyto hypotézy.
Description
Citation
Procedia Social and Behavioral Sciences. 2016, vol. 220, issue 1, p. 51-61.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816305699
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Collections
Citace PRO