Properties of concrete with partial replacement of natural aggregate by recycled concrete aggregates from precast production

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Recycled concrete aggregates (RCA) can be used as a replacement of natural aggregates for a concrete production to save natural sources and also to decrease amount of demolition waste which has to be landfilled. Precast production generates some percentage of defected elements which are carted off and recycled with other demolition waste. In this study defected elements are separately recycled into RCA with beneficial properties and used directly into new mixtures for precast elements. Results from testing of RCA and application into new concrete mixtures are presented. It was proved that the replacement of raw aggregates by RCA up to 20% has no negative influence on physico-mechanical properties of concrete.
Recyklované betonové kamenivo (RCA) lze použít jako náhradu přírodní kamenivo pro výrobu betonu, zachránit přírodní zdroje, ale i ke snížení množství odpadu demoličního, který je ukládán na skládku. Prefa výroba generuje určité procento vadného prvky, které jsou vyváženy a recyklovány s ostatním demoličním odpadem. V této studii jsou zmetky samostatně drceny na RCA, s dobrými vlastnosti a přímo užity do nových směsí pro prefabrikované prvky. Jsou prezentovány výsledky z testování RCA a aplikace do nové betonové směsi. Bylo prokázáno, že nahrada přírodního kameniva pomocí RCA až do 20 % nemá negativní vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti betonu.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2016, vol. 151, issue 1, p. 360-367.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816317751
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO