Study of the Moisture Behavior of Newly Developed Plasters Applied on Brick Pillars

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
As part of research works devoted to the development of silicate thermal insulation materials, two mixtures of plasters based on lightweight aggregate and on traditional and alternative binders were designed. The laboratory-prepared plasters were applied to masonry columns, in which probes were incorporated for monitoring changes in moisture. After the plasters had hardened, the structure fragments were flooded with water of a constant level for the whole duration of the long-term measurement. For monitoring the moisture profile, 2 methods of measurement were used. It was electrical impedance spectrometry and determination of moisture content using a capacitive hygrometer.
V rámci výzkumných prací věnovaných vývoji a výzkumu silikátových, tepelně izolačních materiálů byly navrženy dvě receptury omítek na bázi lehkého kameniva a jak tradičních, tak i alternativních pojiv. Laboratorně připravené omítky byly aplikovány na zděné sloupky, ve kterých byly zabudovány sondy za účelem sledování vlhkostních změn. Po zatvrdnutí omítek byly fragmenty konstrukce zatopeny vodou o konstantní výšce, po celou dobu dlouhodobého měření. Pro sledování vlhkostního profilu byly použity 2 metody měření, jednalo se o elektrickou impedanční spektrometrii a dále o stanovení vlhkosti pomocí kapacitního vlhkoměru.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2016, vol. 151, issue 1, p. 58-65.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581631757X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO