Technical condition of sewer networks in the Czech Republic

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-12-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
This article offers a comparison of the detected defects in sewerage systems operated by water companies and by self-operators, determines their quantity and classifies them into individual categories. The determination of the number of the defects at self-operators is evaluated on the basis of performed camera inspections and compared with data provided by the water company.
Tento článek nabízí srovnání zjištěných závad na kanalizačních systémech provozovaných vodárenskými společnostmi a vlastními provozovateli, stanovuje jejich množství a zařazuje je do jednotlivých kategorií. Stanovení počtu závad u samoprovozovatelů je vyhodnoceno na základě provedených kamerových kontrol a je porovnáno s údaji poskytnutými vodárenskou společností.
Description
Citation
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021, vol. 900, issue 1, p. 1-6.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/900/1/012009
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO