Exploring concomitant concepts in the discussion on the circular economy: A bibliometric analysis of web of science, scopus and twitter

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-18
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vilnius Gediminas Technical University
Altmetrics
Abstract
A growing interest in the circular economy, which is seen in the intensification of public discourse, could lead to a danger of blurring the concept and introducing inefficiency in implementing circular economy-based solutions. This study explores the trend in concomitant or accompanying concepts of the discussion about the circular economy themes understanding regarding scientific publications (3,486 publications from Web of Science and Scopus) and popular (non-scientific) domain (represented by 106,504 tweets) in the years 2011-2018. By employing text mining, we calculated the Jaccard similarity index divided into years. The results reveal changes over time in themes accompanying the circular economy discussion and a trend of rising recognition of research-related keywords in general public discussion, with unweighted similarity reaching 39.44% in 2018. Our Twitter keyword research perspective indicates the need to consider the consumer's role in the development of the circular economy - through keywords that are closely related to consumers' daily activities.
Rostoucí zájem o oběhové hospodářství, který se projevuje zintenzivněním veřejného diskurzu, by mohl vést k nebezpečí zamlžení konceptu a zavedení neefektivity při zavádění řešení založených na oběhovém hospodářství. Tato studie zkoumá trend v doprovodných nebo doprovodných konceptech diskuse o porozumění témat oběhové ekonomiky týkající se vědeckých publikací (3 486 publikací z Web of Science a Scopus) a populární (nevědecké) domény (reprezentované 106 504 tweety) v letech 2011 -2018. Pomocí textového dolování jsme vypočítali Jaccardův index podobnosti rozdělený na roky. Výsledky odhalují změny v průběhu času v tématech doprovázejících diskuzi o oběhovém hospodářství a trend rostoucího uznání klíčových slov souvisejících s výzkumem v obecné veřejné diskusi, přičemž nevážená podobnost dosáhla v roce 2018 39,44 %. Naše perspektiva výzkumu klíčových slov na Twitteru naznačuje, že je třeba vzít v úvahu spotřebitelova roli v rozvoji oběhového hospodářství – prostřednictvím klíčových slov, která úzce souvisejí s každodenními činnostmi spotřebitelů.
Description
Citation
Technological and Economic Development of Economy. 2021, vol. 27, issue 6, p. 1539-1562.
https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/15801
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO